eklövet

PIKAPÄEVAKODU "TAMMELEHT"

Tammelehe tegevus baseerub kakskeelsusel ja sinna kuuluvad lapsed eelkooliklassist 3. klassini, samuti pikapäevakodu. Kooli ja pikapäevakodu pedagoogid teevad koostööd ning aluseks on terviklikkus, et lastel oleksid täisväärtuslikud päevad, mis soodustavad õppimist, mängu ja head tervist.
Koos töötame selle nimel, et lastel oleks hea õpikeskkond, töörahu igal pool ja kõigis olukordades, sedan nii kooli ajal kui ka pikapäevakodus. Pedagoogikas kombineerime 65aastase kogemuse ja traditsioonid kaasaegse lähenemisega.
Põhilised väärtushinnangud nagu respekt ja teistega arvestamine on õppimise ja arenemise eelduseks. Traditsioonid tekitavad turvalisustunde ja seepärast hindame korduvaid tegevusi, mis annavad lastele kokkukuuluvustunde ja tekitavad hea õhkkonna. Nendeks tegevusteks võivad olla emadepäeva tähistamine kirikus, jõuluväljamüük, teatrietendused, näituste avamised, pikapäevakodu tegevusena tshello või viiuli mängimine, male, tants, keraamika valmistamine või liitgruppides teematööd. Selle kõrval jälgime ümbritsevat ja võtame sealt parima uue kasutusele.
IT on töövahend, mida kasutatakse nii õppetöös kui ka mängus, samuti suhtlusvahendina õpetajate ja õpilaste, samuti kooli ja kodu vahel.

1. Miks sa käid Eesti Koolis?

2. Mis on Eesti Koolis erilist?

3. Kuidas kirjeldaksid Eesti Kooli kolme sõnaga?

picMa käin Eesti Koolis selle-pärast, et olen pärit Eestist. Algul ma rootsi keelt ei rääkinud, käin siin, et rootsi keel selgeks saada.

Et siin räägitakse eesti keelt ja teistes koolides mitte.

Lahe, hea, tore.

Kristiina, 3. klass

Mina käin selles koolis, sest minu ema ja vanaema ja paljud teised sugulased on siin koolis käinud.

Eriline on see, et saab eesti keelt õppida ja et kooli on suur, kuni 9-nda klassini.

Lahe, super ja suur.

Theo, 3. klass

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Fax: +46 412 60 21 E-mail: exp@estniskaskolan.se