eklövet

EKLÖVET

Verksamheten på Eklövet med klass F-3 och fritidshem vilar på en solid tvåspråkig grund. Vi pedagoger inom skola och fritidshem samverkar och arbetar utifrån en helhetssyn så att eleven får väl avvägda dagar som främjar lärande, lek och hälsa.

Tillsammans arbetar vi för en bra lärmiljö samt god arbetsro i samtliga miljöer och situationer på skola och fritidshem. Vi kombinerar sextiofemåriga erfarenheter och traditioner med nytänkande inom pedagogik.

Grundläggande värderingar som respekt och hänsyn är förutsättningar för lärande och utveckling. Traditioner skapar trygghet och vi värnar om de återkommande händelser som ger samhörighet och god stämning. Det kan vara morsdagsfirande i kyrkan, julbasar, teaterframträdanden vernissager och fritidskurser som fiol/cello, schack, dans, keramik eller aktiviteter med tvärgrupper runt olika teman.

Vi stannar emellertid inte vid enbart återskapande av goda värden, utan bevakar ständigt omvärlden för att ta till oss det bästa av det nya.
IT är ett arbetsredskap som används både i lärande och lek samt i kommunikationen mellan lärare och elever eller mellan skola och hem.

1. Varför går du i Estniska Skolan?

2. Vad tror du är speciellt med just Estniska Skolan?

3. Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?

picJag går i Estniska Skolan för att jag kommer från Estland och då kunde jag inte svenska, det är därför jag går här för att lära mig svenska.

Att man pratar estniska i den här skolan vad man inte gör i andra skolor.

Kul, bra, trevlig.

Kristiina, klass 3

Jag går i denna skola för att min mamma, min mormor och många andra i min släkt har gått här.

Det som är speciellt med den här skolan är att man får lära sig estniska och att det är en stor skola, ända upp till 9-an.

Om jag ska beskriva den här skolan med tre ord så skulle det vara KUL, SUPER och STOR.

Theo, klass 3

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20
E-mail: exp@estniskaskolan.se