eklövet

ALLMÄN INFORMATION

Sjukanmälan och övrig frånvaro: Meddela via Schoolsoft samt telefon se Kontakta Eklövet

Lämning, hämtning:
Meddela alltid personal vid lämning och hämtning. Meddela även förändringar, barnet går själv, går med kompis o.s.v.

Lov i skolan: Vi skickar förfrågan om närvaro.

Övrigt:
Egna leksaker bör inte tas med till skolan.
Extra kläder är alltid välkommet, plats finns vid barnens hängare.
Aktuell information om aktiviteter i skola och fritids se Schoolsoft.

 

 

Öppetider
Prästgatan 86: 07.30 - 17.30
Tyska Stallplan1: 08.15 – 16:30

Öppning och stängning sker på Prästgatan.

Klass F och 1 har sin hemvist på Prästgatan 86.

Klass 2 och 3 har sin hemvist på Tyska Stallplan 1.

Avgifter i skolbarnomsorg
Barn 1: 2% av hushållets avgiftsgrundande inkomst dock högst
950 kr/mån

Barn 2: 1% av hushållets avgiftsgrundande inkomst dock högst
475 kr/mån

Barn 3: 1% av hushållets avgiftsgrundande inkomst dock högst
475 kr/mån

Barn 4: ingenavgift för fler än tre barn
 
I och med maxtaxan förekommer ingen betalningsfri månad

 

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20
E-mail: exp@estniskaskolan.se