första skoldagen

LÄROPLANER

Den 1 juli 2011 trädde nya samlade läroplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan ikraft.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 i PDF format

För de elever som går i årskurs 9 i grundskolan under läsåret 2011/12 gäller fortfarande Lpo 94 och de tidigare kursplanerna. Elevernas kunskaper ska bedömas utifrån de tidigare betygskriterierna och betygssättas med MVG, VG och G.

Kursplaner för grundskolan 2000

1. Nu efteråt - hur tycker du att undervisningen var på Estniska Skolan?

2. Hur mycket kontakt har du idag med dina klasskamrater från Estniska Skolan?

picJag tycker att under-visningen var bra. Det kunde vara lite väl mycket ibland men jag lärde mig mycket. Lärarna var kompetenta, visste hur man undervisar och var bra på att lösa tvister bland elever.
Det är en liten skola som kan ses som både bra och dåligt. Jag själv såg det mest som positivt. Man var inte "bara en i mängden", lärarna visste vem man var och man hade mer eller mindre kontakt med de flesta elever på skolan.

Jag har haft ett ganska flygigt liv efter Estniska skolan. Att försöka träffa fd klasskamrater fanns tyvärr inte på världskartan. Intressena var i klassen väldigt olika dessutom vilket gjorde att de flesta gick olika vägar. Men det är självklart att jag träffar på några då och då. Bland svensk-esterna stöter man dessutom ofta på varandra under ett eller annat estniskt spektakel. Vår klass var en go och härlig klass och vi trivdes bra ihop men vi har numera hittat våra egna vägar och tiden har inte räckt till för att hålla kontakten såsom man egentlligen velat. Men snart är det väl dags för någon slags klassträff va..?

Sofia, gick ut skolan 2005

 

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Fax: +46 412 60 21 E-mail: exp@estniskaskolan.se