TIMPLAN
(timmar à 60 minuter per vecka) vid Estniska Skolan lå 2013/14

 
F-klass
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Summa
Summa
Elevtimmar
Lpo 94
Skolförberedande verksamhet
815
åk 1-9
min/9 år
9 år SEK
Svenska   390 390 360 340 340 245 180 150 150 2545 90602 1 510 1490
Estniska 80 160 120 120 120 120 120 120 120 120 1120 39872 665 0
Engelska     60 80 120 120 120 120 120 120 860 30616 510 480
Franska/spanska             120 150 150 120 540 19224 320 320
Geografi             65 50 50 40 205 7298    
Historia             65 60 60 60 245 8722    
Religionskunskap             40 40 40 40 160 5696 887 885
Samhällskunskap             20 50 50 60 180 6408    
Orienteringsämne   75 80 120 210 220         705 25098    
Biologi             40 80 50 40 210 7476    
Fysik             35 75 40 40 190 6764    
Kemi             40 25 80 80 225 8010 801 800
Teknik             35   40 40 115 4094    
Naturlära   90 100 150 130 140         610 21716    
Musik 60 40 60 60 60 40 40 40 40 40 420 14952 249 230
Bild   30 40 40 40 45 45 50 50 50 390 13884 231 230
Idrott och hälsa   80 80 90 90 90 90 90 90 90 790 28124 469 500
Hem- och konsumentkunskap                   100 100 3560 59 118
Slöjd     60 60 70 70 70 70 70   470 16732 279 330
Matematik   200 200 200 200 200 200 180 180 180 1740 61944 1 032 900
Elevens val         30 30 30 30 30 30 180 6408 107 382
Miljötid   15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 4806 80 0
Klasstid               15 15 15 45 1602 27  
Resurstid (vid behov)       35 35 40 55 55 55 55 330   196  
Elevkör             60 60 60 60 240   142  
Summa   1080 1205 1295 1425 1430 1435 1440 1440 1430 12180   7 227 6665

 

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Fax: +46 412 60 21 E-mail: exp@estniskaskolan.se