EKLÖVET

EKLÖVET

Verksamheten på Eklövet består av klasserna F-3 och fritidshem. Vi eftersträvar att erbjuda kvalitativ utbildning, där vi ser till att elevernas sociala färdigheter utvecklas och där alla har en bra arbetsmiljö.


Skola och fritidshem har ett tätt samarbete där grunden ligger i elevernas välbefinnande, tvåspråkighet och traditioner. Vår verksamhet avspeglas i värdegrunden där samarbetet mellan hem och skola bidrar till att alla elever känner sig hemmastadda. Vi strävar efter att varje elev ska veta sitt värde och att de finner sin väg för att lyckas i livet.


För oss är det lika viktigt att bidra till att bevara både estniska och svenska traditioner och historia, som att se till att vi har tillgång till modern teknik.


VAD SÄGER VÅRA ELEVER OM ESTNISKA SKOLAN?

1. Varför går du i Estniska Skolan?

För att min mormor kommer från Estland och jag vill lära mig det estniska språket, och för att det är en bra skola.



2. Vad är speciellt med Estniska Skolan?


Alla är så bra vänner, det är roliga lektioner och lärarna är bäst i världen! (Särskilt min fröken!)



3. Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?


Mysig, trygg och bäst!




John, klass 3

1. Varför går du i Estniska Skolan?

Jag går i Estniska Skolan för att jag kommer från Estland och då kunde jag inte svenska, det är därför jag går här för att lära mig svenska.



2. Vad tror du är speciellt med just Estniska Skolan?


Att man pratar estniska i den här skolan vad man inte gör i andra skolor.



3. Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?


Kul, bra, trevlig.




Kristiina, klass 3

1. Varför går du i Estniska Skolan?

För att mina föräldrar vill att jag ska gå här. Jag ville också gå i den här skolan.



2. Vad är speciellt med Estniska Skolan?

Att man pratar estniska. Alla i min pappas släkt har gått här.



3. Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?

Rolig

Annorlunda

Lärorik





Emilie, klass 5