måla

MEIE PÕHIPRINTSIIBID

* Kõigil on õigus omandada teadmisi ja oskusi.

* Kogu kooliperel on õigus viibida rahulikus ja stimuleerivas keskkonnas, seepärast võtame tarvitusele abinõud kõige vastu, mis võiks segada tööd ja mängu.

* Kõigil on õigus tunda end koolis kindlana, seepärast sekkume, kui keegi tõenäoliselt kannatab.

* Kõigil koolis on õigus, et neid koheldaks respekti ja austusega, seepärast võtame tarvitusele abinõud vägivalla, diskrimineerimise, kiusamise ja solvamise vastu.

* Kogu kooliperel on õigus tunda end hästi ja saada omavahel sõbralikult läbi, seepärast aitame lahendada konflikte.

Meie põhiprintsiipide järgi pead:

* respekteerima kõiki koolis.
-Ära kiusa teisi.
-Püüa aidata seda, keda kiusatakse.
-Paku oma seltsi nendele, kes jäävad sageli üksi.
-Räägi koolis või kodus, kui kellelegi tehakse liiga.

* käituma viisakalt ja olema abivalmis.
-Kuula ja ära sega vahele, kui teised räägivad.
-Hoolitse uute õpilaste eest.
-Tervita esmakohtumisel.
-Ole tähelepanelik ja abivalmis.
-Tõuse püsti ja tervita õpetajat tunni alguses.

* hoidma oma kooli.
-Ära riku raamatuid, pinke ega muid vahendeid.
-Ära sodi pinke.
-Ära reosta enda ümbrust, korista enda järelt.
-Ära riku kooliruume.

* tulema õigeaegselt kõikidesse tundidesse ja teistele kooli üritustele.

* tegema ära kõik kodutööd ja muud ülesanded.

Ei ole lubatud:
* luba küsimata koolist lahkuda(eelkooliklass-6. kl),
* loata vaheaegadel sees olla(eelkooliklass-6.kl),
* loopida koolis lumepalle,
*sõita rula, rulluiskude, jalgratta vmt kooli territooriumil,
* olla üleriietes ja peakattega klassis või sööklas,
* avaldada kõrvalistele isikutele kooli uksekoodi,
* süüa kommi või maiustusi, närida nätsu, juua karastusjooke vmt koolis,
* võtta kooli kaasa teisi kahjustavaid esemeid,
* tuua kooli kaasa väljastpoolt sõpru, vähemalt päev varem vastava õpetajaga kooskõlastamata,
* tunnis helistada või lasta heliseda mobiiltelefonil.

Peale selle:
ära võta kooli kaasa väärtuslikke esemeid(kadunud esemeid kool välja ei maksa),

tuleb koolis tekitatud aineline kahju endal välja maksta,

koolis ja kooli ajal on keelatud suitsetada, tarvitada põsktubakat, juua alkoholi, tarvitada narkootilisi aineid.

1. Kuidas oli õppida Eesti Koolis, mõeldes sellele tagantjärele?

2. Kui palju suhtled oma klassikaaslastega Eesti Koolist?

picMõnes aines olen nüüd kõikidest teistest ees, kuna olen juba nendes ainetes väga palju omandanud. Sel ajal, kui teised tuubivad ning vaeva näevad, saan mina kõike rahulikult korrata-see on väga vahva tunne. Teistes ainetes läheb jälle halvemini ja siis pean vaeva nägema-kuid ega kõike ka ei saa …

Mõnega on kontakt alles, teistega mitte. Sarnaselt Tone ja Daphnega on ka minul palju aega uute inimeste ja uue kooli peale kulunud, seepärast pole aega olnud mõelda ja tegutseda. Kui olen juba kohanenud, võtan ennast käsile ja kohtun vanade tuttavatega.

Linda, 2009. aasta vilistlane

linda

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Fax: +46 412 60 21 E-mail: exp@estniskaskolan.se