SV

VÄLKOMMEN TILL ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM


Estniska Skolan, grundad 1945, är en enparallellig friskola i stiftelseform med undervisning från förskoleklass upp till klass 9.


Estniska Skolan har sedan 1973 legat mitt i anrika Gamla Stan och dess historiska miljö omringar skolan och bjuder till spännande utflykter. Skolans huvudbyggnad är belägen på tomten av ett gammalt Dominikanerkloster. I Svartbrödrarnas häftiga klostersal och tillhörande gångar hittar vi skolans matsal och aula. Det sägs att en gammal munk går igen i klostergångarna:)


Vi finns på tre adresser som alla ligger anslutna till skolgården. Huvudbyggnaden på Svartmangatan 20-22 där klasserna 4-9 studerar. Tyska Stallplan 1 som huserar klasserna 2 och 3. Och slutligen Prästgatan 86 där våra yngsta elever i klass F och 1 går.


Skolan följer svensk läroplan och svenska är det huvudsakliga undervisningsspråket. Men Estland, dess språk och kultur, genomsyrar stora delar av undervisningen.


Lärarkåren som består av 95% legitimerade lärare leder med sitt engagemang och kunnande våra elever genom deras kunskapsutveckling. Detta gör Estniska Skolan till en av stadens bästa skolor.

Svartmangatan 20-22

Tyska Stallplan 1

KALENDARIUM 2024/202510 januari Vårterminsstart6 februari VINTERIDROTTSDAG23 februari kl 13.30-14.30

Estlands nationaldagsfirande Vecka 9 SPORTLOV1-7 april PÅSKLOV8 maj VårkonsertVecka 21 - klass 5 på Estlandsresa29 maj IDROTTSDAG13 juni - skolavslutning20 august - HÖSTTERMINSSTART 29-30 augusti LÄGERSKOLA

(årkurs 4-8)30 augusti Eklövets kickoff-utflykt

Prästgatan 86

ESTNISKA SKOLAN STÖDS AV:Stockholms Domkyrkoförsamling


Stiftelsen Mary von Sydows född Wijk, donationsfond


Vänföreningen för Estniska Skolan i Stockholm


Stiftelsen Beskowska Skolfonden


Laidnas minnesfond


Helma och Riho Varis fond


Eduard Treus minnesfond


VAD SÄGER VÅRA ELEVER OM ESTNISKA SKOLAN?

Varför går du i Estniska Skolan?

Jag började först på Estniska skolan eftersom min mamma kommer från Estland. Hon önskade att jag skulle kunna ta del av den estniska kulturen och språket i så stor utsträckning som möjligt, fastän bor i Sverige. Dessutom hade mina föräldrar fått höra mycket positiv kritik om ES generellt (välutbildade lärare, elever osv.). Eftersom ES har gett mig en ökad anknytning med Estland både språkmässigt och kulturellt, många nära vänner och bra utbildning har jag under hela min skoltid gått på ES.Vad är speciellt med Estniska Skolan?

Vad som är speciellt med ES är såklart möjligheten att ta del av Estlands kultur och det estniska språket. Tack vare den estniska kulturen har skolan många fina traditioner och tillställningar som, så vitt jag vet, inte finns i andra svenska skolor. T. ex vid skolstarten då niondeklassarna går hand i hand med den nya förskoleklassen in i Finska kyrkan för att ”hälsa de välkomna” eller den årliga julfesten med sång, dans, musik, teater och basar.

Att skolan inte är så stor samt det finns engagerade lärare har även bidragit till den stora gemenskapen, mellan både elever och lärare. Alla känner alla och har som en ”relation” med varandra.Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?

Samhörighet, kunskap och glädje.Petra, klass 8

"Sen augusti 2018 är jag ny rektor på Estniska Skolan men absolut inte ny på skolan.

Jag var själv elev här 1970-1976 och har arbetat på skolan som lärare sen 1987. Estniska Skolan ligger mig varmt om hjärtat av många anledningar. En är att min morfar, Herman Rajamaa, var skolans förste rektor och en annan att det är en liten och trevlig skola. Genom den estniska identiteten vävs vi samman på ett naturligt sätt och det bidrar till en samhörighet och atmosfär som jag verkligen uppskattar.


Vårt läge högst upp och mitt i Gamla Stan är unikt. Vi är uppdelade på tre lokaler som alla knyts ihop av skolgården. Som rektor tycker jag det är viktigt att finnas med även i undervisningen och därför fortsätter jag som svensklärare på högstadiet och hoppar in och tar lektioner när det behövs. Varje höst jobbar hela skolan tillsammans med och inför julfesten som är den största årliga estniska sammankomsten i Stockholm."


Piia Paljak Särlefalk,
rektor från aug 2018